<kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

       <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

           <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

               <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                   <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                       <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                           <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                               <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                   <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                       <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                           <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                               <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                   <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                       <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                           <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                               <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                   <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                       <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                           <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                               <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                                   <kbd id='2TwadKJEP'></kbd><address id='2TwadKJEP'><style id='2TwadKJEP'></style></address><button id='2TwadKJEP'></button>

                                                                                     云顶会所线上娱乐:2018年度江苏省 科学技术奖一等奖

                                                                                     2019-05-15 07:00 保定市新闻门户

                                                                                         榜 单1、高可靠海洋光纤光缆关键技术与成套装备2、大规模数据服务系统与平台的关键技术及产业应用3、物联网低功耗关键技术研发和应用4、医药脂质纳米材料及其产业化关键技术5、缓释智能递药系统的关键技术及其应用6、高端化工离心泵关键技术研究及工程应用7、统一潮流控制器(UPFC)关键技术、成套装备及工程应用8、大型风力机设计关键技术研究及应用9、农林生物质气化发电联产炭、热、肥的技术创新与产业化10、电动汽车新型动力系统关键技术及应用11、转底炉高效处理钢铁流程含铁、锌尘泥资源关键技术集成与示范12、金属微纳结构材料的精确制备、光学新效应及应用基础13、现代混凝土早期变形与收缩裂缝控制14、智能纳米材料在高效光电生物传感与可控药物递送中的应用15、可再生能源转换与存储器件用低维电极关键材料制备技术及产业应用16、有机-无机复合膜的设计制备及其分子尺度分离性能研究17、高性能分离膜材料设计、制备与应用研究18、高效有机光电材料设计及界面调控19、“悟空”号暗物质粒子探测器20、复杂大部件机器人智能装配关键技术与应用21、高速列车门系统关键技术研发及应用22、航空航天装备使役状态分析的数字化关键技术及应用23、复杂环境下远程巡检机器人关键技术及应用24、高性能金属基复合材料构件激光增材制造的跨尺度形性调控机制25、两机叶片高效智能加工关键技术研发与应用26、面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用27、特种电梯关键技术及应用28、复杂河网水质改善能力提升理论技术及应用29、满足国V排放标准重型柴油车尾气高效后处理催化剂及产业化30、高精度多模多频GNSS基准站网关键技术及应用31、煤源有害物质的环境地球化学约束32、混凝土结构智能检测与主动高效加固关键技术及应用33、食品加工中生物毒素控制创新技术与应用34、猪圆环病毒病免疫防控关键技术的创建与应用35、等离子手性定量分析新技术和新方法36、绿豆新品种选育及绿色高效栽培技术集成应用37、我国主要蛋鸭遗传资源评价与创新利用38、干细胞复合胶原支架引导子宫内膜重建治疗重度宫腔粘连的基础与临床研究39、骨关节炎的基础与临床研究40、胃肠道免疫微环境调控研究与肿瘤精准诊疗策略的建立41、神经内镜微创手术关键技术的创新与推广应用42、遗传信息稳定传递障碍与生殖健康相关疾病的研究43、移植相关性出凝血疾病及其关键机制研究44、肝癌多模态诊疗45、冠状动脉分叉病变发病机制及治疗技术的研究